แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใสมหาดไทยใสสะอาด 02 เมษายน 2564 47
ประกาศนโบายงดรับของขวัญ ของกำนัลในช่วงเทศกาลต่างๆ 02 เมษายน 2564 45
ประกาศ นโยบายการต่อต้านการรับสินบน 02 เมษายน 2564 43
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 14 กรกฎาคม 2563 103
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 14 กรกฎาคม 2563 125
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติป้องกันและปราบปรามทุจริตปี 2561 01 กรกฎาคม 2562 137
ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ 01 กรกฎาคม 2562 156
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตของค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย (2561-2564) 29 มิถุนายน 2562 142