แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใสมหาดไทยใสสะอาด 02 เมษายน 2564 72
ประกาศนโบายงดรับของขวัญ ของกำนัลในช่วงเทศกาลต่างๆ 02 เมษายน 2564 71
ประกาศ นโยบายการต่อต้านการรับสินบน 02 เมษายน 2564 69
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 14 กรกฎาคม 2563 130
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 14 กรกฎาคม 2563 150
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติป้องกันและปราบปรามทุจริตปี 2561 01 กรกฎาคม 2562 161
ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ 01 กรกฎาคม 2562 184
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตของค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย (2561-2564) 29 มิถุนายน 2562 169