แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 05 เมษายน 2565 45
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 05 เมษายน 2565 37
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 05 เมษายน 2565 43
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 05 เมษายน 2565 29
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 05 เมษายน 2565 31
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 05 เมษายน 2565 35
แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2565 22 มีนาคม 2565 51
แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564 22 มีนาคม 2565 41
แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2565 22 มีนาคม 2565 43
แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย 2564 22 มีนาคม 2565 40
แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564 22 มีนาคม 2565 42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักหนอก หมู่ที่ 6 26 เมษายน 2564 229
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 20 เมษายน 2564 193
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนนกหอ หมู่ที่ ๗ 01 เมษายน 2564 193
ประกาศผู้ชนะการเสนอโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางน้อย หมู่ที่ ๑ 19 มีนาคม 2564 199
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางน้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลยางน้อย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๘๖๐ ตารางเมตร 08 มีนาคม 2564 230
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางน้อย หมู่ที่ ๑ 02 มีนาคม 2564 707
การประกวดราคาการโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางน้อย หมู่ที่ ๑ 22 กุมภาพันธ์ 2564 232
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านยางใหญ่ หมู่ที่ ๓ 27 มกราคม 2564 279
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินลูกรังบ้านยางใหญ่ หมู่ที่ ๕ 27 มกราคม 2564 263
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสุริเยศ หมู่ที่ ๘ 22 มกราคม 2564 321
ประกาศการประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางน้อย หมู่ที่ 1 18 มกราคม 2564 251
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางน้อย หมู่ที่ ๑ 18 มกราคม 2564 279
2ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยางเหนือ หมู่ที่ ๔ ตำบลยางน้อย กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๔๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๖ ตารางเมตร จากถนนโกสุมพิสัย-เชียงยืน ถึงบ้านนายกันต์ ศิริทองจักร 23 ธันวาคม 2563 283
1.ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อยอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดรา 23 ธันวาคม 2563 327
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ 10 พฤศจิกายน 2563 359
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อยอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 28 ตุลาคม 2563 257
ประกาศ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย ประจำงบประมาณ 2564 27 ตุลาคม 2563 258
โครงการจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑๗ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบประจำเรือ จำนวน ๑ ลำ 22 กันยายน 2563 902
โครงการปรับปรุงถนนหินลูกรัง บ้านยางเหนือ หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร สถานที่ก่อสร้าง จากที่นานายบุญเย็น สีคำชอน ถึงนานางรำไพ ประทุมมา 22 กรกฎาคม 2563 289