แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักหนอก หมู่ที่ 6 26 เมษายน 2564 58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 20 เมษายน 2564 43
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนนกหอ หมู่ที่ ๗ 01 เมษายน 2564 50
ประกาศผู้ชนะการเสนอโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางน้อย หมู่ที่ ๑ 19 มีนาคม 2564 53
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางน้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลยางน้อย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๘๖๐ ตารางเมตร 08 มีนาคม 2564 70
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางน้อย หมู่ที่ ๑ 02 มีนาคม 2564 319
การประกวดราคาการโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางน้อย หมู่ที่ ๑ 22 กุมภาพันธ์ 2564 64
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านยางใหญ่ หมู่ที่ ๓ 27 มกราคม 2564 91
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินลูกรังบ้านยางใหญ่ หมู่ที่ ๕ 27 มกราคม 2564 87
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสุริเยศ หมู่ที่ ๘ 22 มกราคม 2564 95
ประกาศการประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางน้อย หมู่ที่ 1 18 มกราคม 2564 90
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางน้อย หมู่ที่ ๑ 18 มกราคม 2564 90
2ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยางเหนือ หมู่ที่ ๔ ตำบลยางน้อย กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๔๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๖ ตารางเมตร จากถนนโกสุมพิสัย-เชียงยืน ถึงบ้านนายกันต์ ศิริทองจักร 23 ธันวาคม 2563 91
1.ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อยอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดรา 23 ธันวาคม 2563 108
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ 10 พฤศจิกายน 2563 146
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อยอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 28 ตุลาคม 2563 110
ประกาศ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย ประจำงบประมาณ 2564 27 ตุลาคม 2563 124
โครงการจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑๗ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบประจำเรือ จำนวน ๑ ลำ 22 กันยายน 2563 439
โครงการปรับปรุงถนนหินลูกรัง บ้านยางเหนือ หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร สถานที่ก่อสร้าง จากที่นานายบุญเย็น สีคำชอน ถึงนานางรำไพ ประทุมมา 22 กรกฎาคม 2563 161
โครงการปรับปรุงถนนหินลูกรัง บ้านยางเหนือ หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๑๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านนายวาสนา สีมีงาม ถึงนานายชารี ยุรา 22 กรกฎาคม 2563 139
โครงการปรับปรุงถนนหินลูกรัง บ้านยางน้อย หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านนางไพศรี ศิริโยธา ถึงคลองระบายน้ำ ข้างอบต. ยางน้อย 22 กรกฎาคม 2563 171
โครงการปรับปรุง ถนนหินลูกรัง บ้านป่าเป้า หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๑๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร สถานที่ก่อสร้าง จากนานายธงไชย สารโท-นานางสอน ดวงเจริญ สอนคำหาร 22 กรกฎาคม 2563 147
โครงการปรับปรุงถนนหินลูกรัง บ้านหัวช้าง หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร สถานที่ก่อสร้าง จากจากบ้านนายสนั่น เดยะดี ถึงที่นานายหมอน ดอนพันเมือง 22 กรกฎาคม 2563 152
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสุวรรณ หมู่ที่ ๙ จากบ้านนายหวาย สีหาบัว ถึงที่นานายบุญสวน สีจันไชย 22 กรกฎาคม 2563 166
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2562 05 มิถุนายน 2563 147
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน 05 มิถุนายน 2563 147
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 21 ตุลาคม 2562 226
ประกาศ เรื่องการจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 21 ตุลาคม 2562 204
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 30 มิถุนายน 2562 240
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารโดมเอนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มิถุนายน 2562 304