โครงการรกนำรกปา ๑๙๐๖๓๐ 0010

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย ร่วมกับผู้นำชุมชน โรงเรียน

จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ   ร่วมกิจกรรมโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2562
ในวันนี้มีการปลูกต้นยางนา เพื่อเพิ่มพื้นป่าชุมชน ณ สวนป่าสาธารณะดอนหนองคู บ้านผักหนอก